Về việc xe đi – về giữa cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ và cơ sở Linh Trung – Thủ Đức từ 21/12/2020 đến 26/12/2020