[AUF] Lớp tập huấn “Phương pháp nghiên cứu định lượng: Mô hình hoá, xử lí và phân tích dữ liệu với R”

[AUF] Lớp tập huấn “Phương pháp nghiên cứu định lượng: Mô hình hoá, xử lí và phân tích dữ liệu với R”

P.QHĐN xin chuyển đến đối tượng quan tâm về thông tin từ [AUF]:

Trong khuôn khổ chương trình bồi dưỡng năng lực ứng dụng công nghệ trong giáo dục và nghiên cứu hàng năm, Văn phòng Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) tại TP. HCM sẽ mở một khoá tập huấn với chủ đề “Phương pháp nghiên cứu định lượng: Mô hình hoá, xử lí và phân tích dữ liệu với R”từ ngày 17 đến ngày 19/08/2022 tại trụ sở của Văn phòng AUF TP. HCM (Phòng 4.1, 49 Nguyễn Thị Minh Khai, Q. 1, TP. HCM).

 Các thông tin giới thiệu về khoá học được trích lược bên dưới, với chi tiết đầy đủ trong đính kèm. Hạn chót đăng kí: ngày 07/08/2022.

Mục tiêu

Sau khi kết thúc khóa học, người học sẽ có thể:

 • hiểu được cách tiến hành một nghiên cứu định lượng
 • củng cố các kiến thức thống kê cơ bản
 • áp dụng các kiểm định thống kê khác nhau vào việc xử lí và phân tích kết quả khảo sát
 • nắm vững các chức năng chính của phần mềm R trong phân tích dữ liệu định lượng

Đối tượng

 • Giảng viên-nhà nghiên cứu và nghiên cứu sinh các trường thành viên AUF tại Việt Nam

Nội dung

 • Mô hình hoá nghiên cứu định lượng: ví dụ Bảng khảo sát ý kiến sinh viên đánh giá môn học (EEE) của ĐH Quebec tại Rimouski, Canada
 • Phân tích dữ liệu định lượng với R (các tham số thông thường, khoảng tin cậy, tương quan và hồi quy; hệ số Alpha Cronbach; kiểm định giả thuyết thống kê
 • Bài tập tổng hợp

Cách thức đăng kí

 • Lệ phí ghi danh:
  • Học viên thuộc một trường/viện thành viên AUF: được AUF đài thọ chi phí tổ chức lớp học (báo cáo viên, tài liệu học tập, hậu cần và ăn trưa tập thể dành cho toàn bộ người tham gia lớp học)
  • Học viên thuộc một đơn vị ngoài mạng lưới AUF: đóng góp một phần chi phí tổ chức lớp học 1.500.000 VND/ người
  • Học viên cư trú ngoài địa bàn TP. HCM (nếu có): đơn vị chủ quản tự túc chi phí công tác (di chuyển, lưu trú, ăn uống)
 • Khả năng tiếp đón: tối đa 30 học viên
 • Phiếu đăng kí: ứng viên đăng kí trực tuyến tại https://forms.office.com/r/TU3iBdWpsX
 • Thời hạn đăng kí: chậm nhất ngày 07/08/2022

Thông tin liên hệ

Trân trọng.