Tác giả: Phòng Thanh Tra - Pháp Chế (Thanh Tra - Pháp Chế Phòng)

3 chính sách về công chức, viên chức có hiệu lực từ tháng 5/2024
Bài viết

3 chính sách về công chức, viên chức có hiệu lực từ tháng 5/2024

3 chính sách về công chức, viên chức có hiệu lực từ tháng 5/2024 Trong tháng 5/2024, những chính sách về công chức, viên chức có hiệu lực được quy định tại các văn bản sau đây: – Thứ nhất là Nghị định 29/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024 quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản...

CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ AN NINH MẠNG, AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG 2024”.
Bài viết

CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ AN NINH MẠNG, AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG 2024”.

🔔 🔔 🗣 🗣 HOT HOT HOT CÁC BẠN SINH VIÊN ƠI ! PHÁT ĐỘNG CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ AN NINH MẠNG, AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG 2024”. Nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo điều kiện...