Chương trình học bổng của Chính phủ Ireland niên khóa 2021-2022

Chương trình học bổng của Chính phủ Ireland niên khóa 2021-2022

Chương trình học bổng của Chính phủ Ireland niên khóa 2021-2022

Chương trình học bổng của Chính phủ Ireland dành cho Cambodia, Lào, Myanmar và Việt Nam thuộc chương trình Ireland Fellows Programme – Asia bắt đầu nhận hồ sơ cho niên khóa 2021-2022 để theo học thạc sĩ tại các Trường Đại học và Học viện Công nghệ của Ireland, cho các ngành học sau:

 • Biến đổi khí hậu, Môi trường, Biển, Phát triển bền vững, GIS (Hệ thống thông tin địa lý)
 • Chế tạo và Công nghệ bền vững
 • Nghiên cứu phát triển, Nhân quyền, Quan hệ quốc tế, Chính trị, Chính sách công
 • Luật Quốc tế, Luật Nhân quyền, Luật Kinh doanh
 • Y tế, Dược phẩm, Công nghệ sinh học
 • Giáo dục
 • Xã hội học, Chính sách xã hội, Nghiên cứu xã hội
 • Nghiên cứu về Phụ nữ, Giới, Bình đẳng
 • Công nghệ thông tin, Truyền thông, Đa phương tiện kỹ thuật số
 • Kinh doanh, Kinh tế, Quản lý dự án, Quản lý chiến lược
 • Khoa học thực phẩm, Công nghệ thực phẩm, Công nghiệp thực phẩm
 • Du lịch và quản lý khách sạn

Học bổng bao gồm: học phí, vé máy bay hai chiều, phí visa, bảo hiểm y tế, tiền ăn ở, trợ cấp ổn định cuộc sống, tiền sách vở. Học bổng chỉ dành cho cá nhân với thời gian học toàn thời gian kéo dài 12 tháng với các khóa học thạc sĩ.

Hạn nộp hồ sơ: ngày 13/09/2020. Hồ sơ gửi bằng email đến: vietnamscholarship@dfanet.ie

Xem chi tiết về mẫu đơn và các thông tin liên quan tại website: www.dfa.ie/vietnam

Facebook pages:

www.facebook.com/irishembassyinvietnam

www.facebook.com/educationinirelandvietnam

{aridoc width=”900″ height=”700″}https://www.hcmus.edu.vn/attachments/article/3244/Ireland%20Fellows%20Programme-%20Asia%2020202021.pdf{/aridoc}