Danh sách sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng – tháng 6/2020

Danh sách sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng – tháng 6/2020

Lưu ý:

  • Sinh viên có trách nhiệm kiểm tra tất cả thông tin trên danh sách công nhận tốt nghiệp. Nếu có sai sót về thông tin cá nhân sinh viên phải liên hệ phòng Đào tạo đề nghị được điều chỉnh từ ngày 10/06/2020 đến ngày 11/06/2020.
  • Sinh viên còn nợ học phí phải thanh toán học phí qua Agribank (xem học kỳ nợ trong sheet Nợ hp).
  • Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp nhưng chưa hoàn tất thủ tục hồ sơ cần phải bổ túc hồ sơ gấp trước ngày 15/6/20220 (xem sheet Chưa nộp hs).
  • Trường sẽ công bố danh sách xét tốt nghiệp sau khi điều chỉnh vào ngày 16/06/2020.