Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đại học, Liên thông đại học và Cao đẳng – đợt tháng 5/2024 (tất cả chương trình)

Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đại học, Liên thông đại học và Cao đẳng – đợt tháng 5/2024 (tất cả chương trình)

Phòng đào tạo công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 5 năm 2024 cho tất cả sinh viên chương trình đại trà, chương trình tài năng, chương trình chất lượng cao, chương trình tiên tiến trong các file đính kèm.

Sinh viên lưu ý các vấn đề sau:

  • Kiểm tra tất cả thông tin cá nhân trên danh sách tốt nghiệp. SV sẽ chịu trách nhiệm nếu sai thông tin trong danh sách chính thức do không hiệu chỉnh lúc này. Thời gian hiệu chỉnh thông tin và khiếu nại hạn cuối là ngày 23/5/2024.
  • SV đăng ký cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời từ ngày 24 đến ngày 31/5/24 (nếu có nhu cầu).
  • SV không thấy tên trong danh sách tốt nghiệp, xem file “DS chua TN”.
  • Một số SV hồ sơ chưa hợp lệ cần phải bổ sung hồ sơ mới được cấp bằng, xem file “DSSV bo sung hoso”.

DSTN thang 5_2024 tat ca chuong trinh

DSTN Tai nang T5_2024

DSTN LienThong 2024_5

DSTN Cao dang 2024_T5

DSSV bo sung hoso

DS chua TN T05_2024