Danh sách tuyển thẳng/Dự thi Liên thông đại học ngành CNTT năm 2019

Danh sách tuyển thẳng/Dự thi Liên thông đại học ngành CNTT năm 2019

Thí sinh tra cứu danh sách trong file đính kèm.

Thí sinh chưa nhận được Giấy báo thi thì đến phòng Đào tạo nhận từ hôm nay đến ngày 08/11/2019 trong giờ hành chính. Trường hợp các em không thể đến Trường nhận Giấy báo thi thì phản hồi lại cho phòng Đào tạo trước 15g ngày 31/10/2019 để Trường gửi qua bưu điện cho các em.