Thẻ: Liên thông Đại học

Thông báo làm thủ tục nhập học đối với Thí sinh trúng tuyển kỳ thi Tuyển sinh  Liên thông đại học chính quy năm 2021 ngành Công nghệ Thông tin
Bài viết

Thông báo làm thủ tục nhập học đối với Thí sinh trúng tuyển kỳ thi Tuyển sinh Liên thông đại học chính quy năm 2021 ngành Công nghệ Thông tin

THÔNG BÁO  Về việc làm thủ tục nhập học đối với Thí sinh trúng tuyển kỳ thi Tuyển sinh Liên thông đại học chính quy năm 2021 ngành Công nghệ Thông tin          Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo tiếp nhận thí sinh (TS) trúng tuyển kỳ thi Tuyển sinh...

Kết quả xét tuyển Liên thông đại học ngành CNTT năm 2021
Bài viết

Kết quả xét tuyển Liên thông đại học ngành CNTT năm 2021

Điểm chuẩn trúng tuyển diện ưu tiên xét tuyển dựa vào điểm trung bình tích lũy toàn khóa học bậc cao đẳng ngành Công nghệ thông tin của tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2021 ngành Công nghệ thông tin là 6,80. Thí sinh trúng tuyển xem thủ tục nhập học trong thông...

Thông báo số 2 về hình thức phỏng vấn xét tuyển sinh liên thông đại học chính quy năm 2021 ngành Công nghệ Thông tin
Bài viết

Thông báo số 2 về hình thức phỏng vấn xét tuyển sinh liên thông đại học chính quy năm 2021 ngành Công nghệ Thông tin

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Số:        /TB-KHTN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng 11 năm 2021  THÔNG BÁO SỐ 2 (Về hình thức phỏng vấn xét tuyển Tuyển sinh liên thông...

Thông báo Tuyển sinh liên thông đại học chính quy năm 2021 ngành Công nghệ Thông tin
Bài viết

Thông báo Tuyển sinh liên thông đại học chính quy năm 2021 ngành Công nghệ Thông tin

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Số:        /TB-KHTN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng 11 năm 2021  THÔNG BÁO (Về việc Tuyển sinh liên thông đại học chính quy năm 2021 ngành...

Thông báo nộp đơn chấm phúc khảo kỳ thi tuyển sinh Liên thông đại học chính quy năm 2020 ngành Công nghệ Thông tin
Bài viết

Thông báo nộp đơn chấm phúc khảo kỳ thi tuyển sinh Liên thông đại học chính quy năm 2020 ngành Công nghệ Thông tin

THÔNG BÁO (Về việc nộp đơn xin chấm phúc khảo kết quả phỏng vấn kỳ thi tuyển sinh liên thông đại học chính quy năm 2020 ngành Công nghệ Thông tin)   Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo về việc nộp đơn xin chấm phúc khảo phỏng vấn kỳ thi tuyển sinh liên thông...