DSSV nộp lệ phí thi 2 Kỹ năng tiếng Anh ngày 25/10/2020

DSSV nộp lệ phí thi 2 Kỹ năng tiếng Anh ngày 25/10/2020
Lưu ý: 
– Trường chỉ tổ chức kỳ thi 02 kỹ năng Nói – Viết vào tháng 10/2020 là kết thúc. Kể từ thời gian này, SV sẽ thi lấy chứng chỉ TOEIC đạt chuẩn đầu ra theo quy định để được xét tốt nghiệp.
– Trường hợp số SV không đạt trong đợt thi tháng 10 còn nhiều, Trường sẽ xem xét tổ chức thêm đợt thi vét cuối cùng vào tháng 12/2020. SV cần phải theo dõi thông báo thường xuyên trên trang web trường theo địa chỉ: www.hcmus. edu.vn / Đào tạo / Đại học và Cao đẳng / Thông báo / Hệ chính quy / Thi đánh giá năng lực tiếng Anh.