Thẻ: Đánh giá năng lực tiếng Anh

Kế hoạch tổ chức thi chứng chỉ tiếng Anh VNU-EPT
Bài viết

Kế hoạch tổ chức thi chứng chỉ tiếng Anh VNU-EPT

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên được tham dự kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh ĐHQG-HCM (VNU-EPT) trong tình trạng bình thường mới, hỗ trợ sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh đúng thời hạn đáp ứng chuẩn đầu ra của các Trường Đại học thành viên ĐHQG-HCM. Trung tâm Khảo thí...