[HỌC BỔNG cho TIẾN SĨ] International Scholar Exchange Fellowship (ISEF) 2020 – 2021

[HỌC BỔNG cho TIẾN SĨ] International Scholar Exchange Fellowship (ISEF) 2020 – 2021

Kính gửi các thầy/cô,

 
Phòng Quan hệ Đối ngoại nhận được thông báo của Đại học Quốc gia từ Viện Nghiên cứu Cao cấp Chey (Chey Institute for Advanced Studies – CIAS), Hàn Quốc về Chương trình học bổng International Scholar Exchange Fellowship (ISEF) 2020 – 2021.
 
Chương trình dành cho các ứng viên đã có bằng Tiến sĩ.
Lĩnh vực nghiên cứu bao gồm: Khoa học Xã hội và Nhân văn, Năng lượng, Thông tin Viễn thông, Khoa học đời sống.
 
Thời gian nghiên cứu:
 
– 01 năm: từ tháng 9/2020 – tháng 8/2021
– 06 tháng: từ tháng 9/2020 – tháng 02/2021; từ tháng 03/2021 – tháng 8/2021
 
Hạn nộp hồ sơ: Thứ 6, 21/02/2020
 
Thông tin chi tiết vui lòng xem tại tài liệu đính kèm.
 
P. QHĐN trân trọng chuyển thông tin đến các thầy/cô quan tâm.
 
Trân trọng.