Danh mục: Học bổng Sau đại học

[HỌC BỔNG cho TIẾN SĨ] International Scholar Exchange Fellowship (ISEF) 2020 – 2021
Bài viết

[HỌC BỔNG cho TIẾN SĨ] International Scholar Exchange Fellowship (ISEF) 2020 – 2021

Kính gửi các thầy/cô,   Phòng Quan hệ Đối ngoại nhận được thông báo của Đại học Quốc gia từ Viện Nghiên cứu Cao cấp Chey (Chey Institute for Advanced Studies – CIAS), Hàn Quốc về Chương trình học bổng International Scholar Exchange Fellowship (ISEF) 2020 – 2021.   Chương trình dành cho các ứng viên...