Hướng dẫn đăng ký lưu trú Ký túc xá cho sinh viên Khóa 2020

Hướng dẫn đăng ký lưu trú Ký túc xá cho sinh viên Khóa 2020

I. KÝ TÚC XÁ KHU B – ĐHQG-HCM dành cho sinh viên bậc đại học hệ chính quy học tại Thủ Đức – Dĩ An

 {aridoc width=”900″ height=”500″}https://www.hcmus.edu.vn/attachments/article/3262/2020%20hd%20ky%20tuc%20xa%20DHQG.pdf{/aridoc}

II. KÝ TÚC XÁ 135B TRẦN HƯNG ĐẠO, QUẬN 1 dành cho sinh viên chương trình đào tạo theo đề án (Tiên tiến, Chất lượng cao và Việt-Pháp) học tại Nguyễn Văn Cừ

{aridoc width=”900″ height=”500″}https://www.hcmus.edu.vn/attachments/article/3262/2020%20hd%20ky%20tuc%20xa%20Tran%20Hung%20Dao.pdf{/aridoc}