Kết quả xét tốt nghiệp ĐHCQ đợt tháng 9/2018 UPDATE

Kết quả xét tốt nghiệp ĐHCQ đợt tháng 9/2018 UPDATE

Có 4 file đính kèm:

– Danh sách sinh viên tốt nghiệp chương trình đại trà

– Danh sách sinh viên tốt nghiệp chương trình cử nhân tài năng

– Danh sách sinh viên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp

– Thông báo thực hiện khảo sát thông tin

Lưu ý:

– SV kiểm tra tất cả thông tin trong danh sách, nếu thấy sai sót phải liên hệ phòng đào tạo để hiệu chỉnh từ ngày 03/10/2018 đến ngày 05/10/2018.

– SV nào chưa Hoàn tất khảo sát thông tin về tình hình việc học và việc làm thì xem thêm file TB KHAO SAT SV TOT NGHIEP.