Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn của NCS Phan Ngọc Hưng

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn của NCS Phan Ngọc Hưng

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

              

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

 

NCS. PHAN NGỌC HƯNG, chuyên ngành Vật lý lý thuyết và vật lý toán – 62 44 01 01, với đề tài “Khảo sát đối xứng của bài toán MICZ-KEPLER 9 chiều buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 9g30 ngày 12/07/2018, tại phòng I 12, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM