LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 01/01/2018 đến 06/01/2018)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 01/01/2018 đến 06/01/2018)

THỨ HAI NGÀY 01/01/2018

Cả ngày

Nghỉ Tết Dương lịch 2018 theo quy định

 

THỨ BA NGÀY 02/01/2018

 

 

 

THỨ TƯ NGÀY 03/01/2018

09:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT cho NCS Hoàng Văn Hưng ngành VLLT và VL Toán

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 04/01/2018

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

 

 

THỨ SÁU NGÀY  05/01/2018

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

10:00

Tiếp đoàn trường ĐH Mississippi (Mỹ)

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

16:00

Tiếp đoàn trường ĐH Chonbuk (CBNU, Hàn Quốc)

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

 

THỨ BẢY NGÀY  06/01/2018

08:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM cho NCS Lưu Anh Tuyên ngành VLNT và Hạt nhân

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: