LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 01/11/2021 đến 06/11/2021)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 01/11/2021 đến 06/11/2021)

THỨ HAI NGÀY 01/11/2021

08:00

Họp giao ban tháng 10/2021

Địa điểm: Họp trực tuyến (Phòng TCHC chuẩn bị)

                  

THỨ BA NGÀY 02/11/2021

 

 

                  

THỨ TƯ NGÀY 03/11/2021

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Hóa sinh

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Di truyền (trực tuyến)

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 04/11/2021

09:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Vũ Thị Hồng Phượng ngành Hóa lý thuyết và Hóa lý

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 05/11/2021

 

 

 

THỨ BẢY NGÀY 06/11/2021

14:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Mai Ngọc Xuân Đạt ngành Quang học

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: