LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 01/7/2024 đến 05/7/2024)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 01/7/2024 đến 05/7/2024)
Ngày Giờ Địa điểm Nội dung cuộc họp Đơn vị chuẩn bị
Thứ 2
01/7/2024
8:00 I 12 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Công nghệ sinh học Phòng ĐT SĐH
8:30 I.11 Họp HĐ nghiệm thu đề tài ĐHQG-HCM, CN: PGS.TS. Tôn Thất Quang P. KHCN + CNĐT
13:30 F.102 Hội thảo Quốc tế trong Biến đổi khí hậu Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học
Thứ 3
02/7/2024
9:30 I.12 Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Quang học Phòng ĐT SĐH
Thứ 4
03/7/2024
13:30 I.12 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Di truyền học Phòng ĐT SĐH
Thứ 5
04/7/2024
8:30 I.12 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Hóa học Phòng ĐT SĐH
9:00 F.102 Tiếp Viện Kỹ thuật Singapore P.QHĐN
13:30 I.12 Họp Hội đồng đánh giá giữa kỳ đề tài cấp ĐHQG-HCM. CNĐT: TS. Trương Lâm Sơn Hải Phòng KHCN + CNĐT
Thứ 6
05/7/2024
14g00 VP Hiệu Trưởng Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên