LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 03/01/2022 đến 07/01/2022)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 03/01/2022 đến 07/01/2022)

THỨ HAI NGÀY 03/01/2022

 

Nghỉ Lễ Tết theo quy định

                  

THỨ BA NGÀY 04/01/2022

 

 

                  

THỨ TƯ NGÀY 05/01/2022

08:30

Họp Hội đồng Trường (Lần 7, khóa I)

Địa điểm: Phòng F.102 (Hội đồng Trường chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 06/01/2022

15:00

Sinh hoạt CLB KHTN “Tổng quan về trí tuệ nhân tạo và máy học (GS.TS. Lê Hoài Bắc)

Địa điểm: Phòng I.23 (Phòng KHCN chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 07/01/2022

 

 

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: