LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 03/08/2020 đến 08/08/2020)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 03/08/2020 đến 08/08/2020)

Phòng KHTC sử dụng phòng I12 từ 27/7 đến 23/8/2020

 

THỨ HAI NGÀY 03/08/2020

08:00

Họp giao ban tháng 8 Trường ĐH KHTN

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng TCHC chuẩn bị)

10:00

Họp hội đồng Thi đua khen thưởng

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng TCHC chuẩn bị)

15:00

Họp chi bộ TCHC

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng TCHC chuẩn bị)

                  

THỨ BA NGÀY 04/08/2020

 

 

                       

THỨ TƯ NGÀY 05/08/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

THỨ NĂM NGÀY 06/08/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

THỨ SÁU NGÀY 07/08/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

THỨ BẢY NGÀY 08/08/2020

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành ICT

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: