LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 04/07/2022 đến 10/07/2022)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 04/07/2022 đến 10/07/2022)

THỨ HAI NGÀY 04/07/2022

08:30

Họp giao ban tháng 7/2022

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng TCHC chuẩn bị)

                  

THỨ BA NGÀY 05/07/2022

14:00

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG loại C (CN: TS. Nguyễn Công Thành)

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

                  

THỨ TƯ NGÀY 06/07/2022

 

 

 

THỨ NĂM NGÀY 07/07/2022

 

 

 

THỨ SÁU NGÀY 08/07/2022

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

CHỦ NHẬT NGÀY 10/07/2022

14:00

Đón khách mời Đại hội Đoàn trường ĐH KHTN

Địa điểm: Online (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)