LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 06/08/2018 đến 10/08/2018)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 06/08/2018 đến 10/08/2018)

Từ ngày 08-12/8 : Trường tổ chức nhận hồ sơ nhập học sinh viên khoá 2018 tại nhà I

THỨ HAI NGÀY 06/08/2018

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Họp thầu

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QTTB chuẩn bị)

10:30

Họp giữa Trường ĐH KHTN và Trường CĐ Quốc tế

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo chuẩn bị)

14:00

Họp cán bộ thu hồ sơ

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng CTSV chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 07/08/2018

09:00

Họp với ngân hàng ACB

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHTC chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 08/08/2018

09:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Phạm Văn Việt ngành Khoa học vật liệu

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 09/08/2018

13:30

Họp thống nhất lịch trình làm việc tại Korea

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

15:00

Lễ công bố quyết định Phó hiệu trưởng Trường ĐH KHTN và PTNK

Địa điểm: Phòng I.11, GĐ1 (Phòng TCHC chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY  10/08/2018

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Hội nghị tập huấn hướng dẫn các quy định của Nafosted

Địa điểm: Giảng đường 1 (Phòng KHCN chuẩn bị)

09:00

Tiếp đoàn kiểm tra Nafosted đối với đề tài NCCB ĐHUD

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng KHTC và phòng KHCN chuẩn bị)

13:00

Tọa đàm với quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

Địa điểm: Phòng F.102 (Ban KH&CN-ĐHQG chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: