LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 08/7/2024 đến 13/7/2024)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 08/7/2024 đến 13/7/2024)
Ngày Giờ Địa điểm Nội dung cuộc họp Đơn vị chuẩn bị
Thứ 2
08/7/2024
14:00 I.12 Họp công tác chuẩn bị tiếp đoàn thuộc dự án PHER P.KTĐBCL
Thứ 3
09/7/2024
8:00 Cơ sở 2 Tiếp đón đoàn SV tham gia Chương trình AUN-VNUHCM Summer Camp 2024 P.CTSV và P.QHĐN
9:00 I.12 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Hóa sinh học Phòng ĐT SĐH
Thứ 4
10/7/2024
9:00 I.11 Làm việc và trao đổi SV về vấn đề Khen thưởng kỷ luật SV P.CTSV
9:00 F102 Thi vòng 2 , kỳ tuyển dụng viên chức, Tiểu ban Ngoại ngữ P.TCHC
9:00 I.12 Thi vòng 2 , kỳ tuyển dụng viên chức, Tiểu ban Ngoại ngữ P.TCHC
Thứ 5
11/7/2024
8:00 Giảng đường 1 Tổ chức Lễ tốt nghiệp cử nhân ĐH đợt 1 năm 2024 Phòng Công tác Sinh Viên
13:00 I.12 Hội đồng chấm thi thực hành giảng dạy Khoa Sinh học – Công nghệ sinh học
Thứ 6
12/7/2024
14:00 I.12 Họp nội bộ Phòng KT&ĐBCL P. KT&ĐBCL
14g00 VP Hiệu Trưởng Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên
Thứ 7
13/7/2024
8:00 Giảng đường 1 Tổ chức Lễ tốt nghiệp cử nhân ĐH đợt 1 năm 2024 Phòng Công tác Sinh Viên