LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 11/05/2020 đến 15/05/2020)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 11/05/2020 đến 15/05/2020)

THỨ HAI NGÀY 11/05/2020

08:00

Họp giao ban Trường ĐH KHTN tháng 5/2020

Địa điểm: F.102 (Phòng TCHC chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Hóa sinh

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

                               

THỨ BA NGÀY 12/05/2020

 

 

                       

THỨ TƯ NGÀY 13/05/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Vũ Thị Bạch Phượng ngành Hóa sinh học

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM (TS. Nguyễn Công Tránh)

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 14/05/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 09:30

Họp với Trung tâm GDTC-ĐHQG

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo chuẩn bị)

 14:00

Lễ vinh danh GS PGS

Địa điểm: Hội trường I (Phòng TCHC chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 15/05/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: