LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 11/11/2019 đến 17/11/2019)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 11/11/2019 đến 17/11/2019)

THỨ HAI NGÀY 11/11/2019

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

14:30

Tiếp đoàn Hansoll Textile, Hàn Quốc

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

                               

THỨ BA NGÀY 12/11/2019

15:00

Lễ trao học bổng Nguyễn Văn Đến

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng CTSV chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 13/11/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

07:30

Tiếp đoàn cục quản lý chất lượng BGDĐT

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 14/11/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Tiếp Đại học Monash, Australia

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

12:30

Hội đồng thi viên chức vòng 2

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng TCHC + Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 15/11/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Thi viên chức vòng 2, hội đồng Sinh – Hóa

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng TCHC chuẩn bị)

09:00

Seminar cảm biến & ứng dụng, ĐH Griffith – Úc

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

13:30

Thi viên chức vòng 2, hội đồng GDTC

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng TCHC chuẩn bị)

14:30

Đón đoàn ĐH Macquarie

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

16:00

Tiếp HĐ NVQS Phường 1, Quận 5

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ BẢY NGÀY 16/11/2019

 

 

 

CHỦ NHẬT NGÀY 17/11/2019

Cả ngày

Thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học viên Cao học

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:15

ĐHQG họp

Địa điểm: Phòng F.102