LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 12/12/2022 đến 16/12/2022)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 12/12/2022 đến 16/12/2022)

THỨ HAI NGÀY 12/12/2022

13:00

Tiếp đoàn Okazaki Kaheita International Scholarship Foundation Nhật Bản

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

                  

THỨ BA NGÀY 13/12/2022

13:30

Họp với AUN phục vụ đánh giá cấp CTĐT theo AUN cho chương trình ThS KHVL

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 14/12/2022

08:30

Bảo vệ LATS cấp ĐVCM của NCS Khuất Lê Uyên Vy, ngành Hóa sinh học

Địa điểm: Phòng F.102  (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 09:00

Phòng QTTB họp

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QTTB chuẩn bị)

 10:00

Tiếp đón Mr. Hòa (quỹ Naval – US)

Địa điểm: Phòng I.12

14:00

Nghe báo cáo về kết quả kiểm tra KTX

Địa điểm: Phòng F.102

 14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Sinh lý động vật

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 15/12/2022

08:00

Báo cáo chuyên đề Tiến sĩ của ngành CNSH

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Hóa sinh

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:30

Họp hội đồng thanh lý đề tài ĐHQG loại B và C

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng KHCN chuẩn bị)

14:00

Họp chi bộ KT&ĐBCL

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị)

14:00

Họp mặt tri ân Thầy/Cô nghỉ hưu đợt 2 năm 2022

Địa điểm: Hội trường I (Phòng TCHC chuẩn bị)

17:00

Hội nghị BCH Đoàn

Địa điểm: Phòng F.102 (VP Đoàn chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 16/12/2022

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Hóa sinh

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Công nghệ sinh học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:00

Tập livestream thử phục vụ đánh giá cấp CTĐT theo AUN (ThS KHVL)

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị)

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

CHỦ NHẬT NGÀY 18/12/2022

08:00

Cả ngày

Công tác chuẩn bị đánh giá AUN cho Khoa KH&CNVL

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: