LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 15/01/2024 đến 21/01/2024)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 15/01/2024 đến 21/01/2024)
Ngày Giờ Địa điểm Nội dung cuộc họp Đơn vị chuẩn bị
Thứ 2
15/01/2024
9:00 F.102 Bảo vệ LATS cấp ĐVCM của NCS Nguyễn Lê Anh, ngành Vật lý lý thyết và vật lý toán Phòng ĐT SĐH
9:00 I.12 Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM loại C.CNĐT: TS. Lê Tự Thành Phòng KHCN và CNĐT
Thứ 3
16/01/2024
9:30 I 12 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Công nghệ sinh học Phòng ĐT SĐH
Thứ 4
17/01/2024
9:00 I.12 Họp HĐ nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM, CNĐT: TS. Trần Thị Như Hoa Phòng KHCN + CNĐT
Thứ 5
18/01/2024
Thứ 6
19/01/2024
8:30 F.102 Bảo vệ LATS cấp CSĐT của ncs Mai Văn Thanh Tâm, ngành Hóa lý thyết và hóa lý Phòng ĐT SĐH
14g00 VP Hiệu Trưởng Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên
Chủ nhật
21/01/2024
14:00 F.102 Bảo vệ LATS cấp CSĐT của NCS Võ Văn Âu, ngành Toán giải tích Phòng ĐT SĐH