LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 16/03/2020 đến 20/03/2020)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 16/03/2020 đến 20/03/2020)

THỨ HAI NGÀY 16/03/2020

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

                               

THỨ BA NGÀY 17/03/2020

 

 

 

THỨ TƯ NGÀY 18/03/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

14:00

Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng TTPC&SHTT chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 19/03/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Cao Hồ Thanh Xuân ngành Vật lý Lý thuyết và Vật lý toán

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 20/03/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM (TS. Trần Duy Tập)

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: