LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 16/10/2017 đến 21/10/2017)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 16/10/2017 đến 21/10/2017)

THỨ HAI NGÀY 16/10/2017

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Tiếp đoàn Trường ĐH Victoria (UVIC, Canada)

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

10:00

Tổ chức bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho 9 học viên chương trình Lab Science trading

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa Hóa học chuẩn bị)

14:00

Phòng QTTB họp với PTN Tế bào gốc

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng QTTB chuẩn bị)


THỨ BA NGÀY 17/10/2017

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Hóa hữu cơ

Địa điểm: Phòng F.111 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:00

Hội đồng tư vấn tuyển chọn đề tài KH&CN

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng QTTB chuẩn bị)


THỨ TƯ NGÀY 18/10/2017

14:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Phạm Đức Dũng

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

15:30

Thường trực Đảng ủy ĐHQG-HCM họp triển khai công tác Tổ chức Hội thảo về chi bộ sinh viên

Địa điểm: Phòng I.11 (VP Đảng ủy chuẩn bị)

THỨ NĂM NGÀY 19/10/2017

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

07:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Vi sinh

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:30

Lễ trao bằng tốt nghiệp bậc Đại học hệ Chính quy đợt tháng 9/2017

Địa điểm: Giảng đường 1 (Phòng CTSV chuẩn bị)

13:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Vi sinh

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

15:00

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc ĐHQG-HCM

Địa điểm: Phòng 512 – Nhà điều hành ĐHQG-HCM (Ban TCCB chuẩn bị)


THỨ SÁU NGÀY  20/10/2017

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

13:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Trần Quốc Duy

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

15:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Trần Ngọc Tâm

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

THỨ BẢY NGÀY  21/10/2017

06:45

Cả ngày

Tuyển sinh Sau đại học

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

CHỦ NHẬT NGÀY  22/10/2017

06:45

Tuyển sinh Sau đại học

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)


CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: