LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 16/11/2020 đến 22/11/2020)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 16/11/2020 đến 22/11/2020)

THỨ HAI NGÀY 16/11/2020

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Lễ ký MOU với công ty Hải Anh

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

14:00

Họp thầu

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QTTB chuẩn bị)

                  

THỨ BA NGÀY 17/11/2020

08:30

Kiểm tra công tác tuyển sinh 2020

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo chuẩn bị)

14:00

Họp Ban tổ chức Lễ 20/11

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng TCHC chuẩn bị)

                  

THỨ TƯ NGÀY 18/11/2020

08:30

Triển khai công tác đào tạo ThS lĩnh vực Khoa học dữ liệu

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 19/11/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành CNSH

Địa điểm: Phòng I.12  (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

15:00

Họp Đánh giá viên chức của BGH, Trưởng đơn vị

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng TCHC chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 20/11/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

THỨ BẢY NGÀY 21/11/2020

06:30

Cả ngày

Tuyển sinh SĐH 2020 – đợt 2

Địa điểm: Phòng F.102  (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CHỦ NHẬT NGÀY 22/11/2020

06:30

Tuyển sinh SĐH 2020 – đợt 2

Địa điểm: Phòng F.102  (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Lê Tấn Phúc ngành VLNT và hạt nhân

Địa điểm: Phòng F.203 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: