LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 16/12/2019 đến 22/12/2019)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 16/12/2019 đến 22/12/2019)

THỨ HAI NGÀY 16/12/2019

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

10:00

Tiếp Viện trưởng JAIST, Nhật Bản

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

14:00

Tiếp Đại học NDHU, Đài Loan

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

15:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Di truyền

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

                               

THỨ BA NGÀY 17/12/2019

13:15

Đánh giá cuối kỳ GD 4.0

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo chuẩn bị)

13:15

Kiểm tra chương trình tài năng

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Hóa hữu cơ

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 18/12/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Võ Quốc Khương ngành Hóa lý thuyết và Hóa lý

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Họp thầu

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng QTTB chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 19/12/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Báo cáo chuyên đề Tiến sĩ của NCS ngành Di truyền

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 20/12/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Hóa Sinh

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:30

Seminar chuyên đề của GS nước ngoài

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng KHCN chuẩn bị)

11:00

Thảo luận hợp tác với Trường JBNU, Hàn Quốc

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

14:00

Tiếp Đại học Chung Nam, Hàn Quốc

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Võ Hoài Việt ngành Khoa học máy tính

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ BẢY NGÀY 21/12/2019

07:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Hệ thống thông tin

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Khoa học Vật liệu

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Lê Công Nhàn ngành Toán giải tích

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CHỦ NHẬT 22/12/2019

07:00

Cả ngày

Thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học viên Cao học

Địa điểm: Phòng F.102