LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 17/07/2023 đến 22/07/2023)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 17/07/2023 đến 22/07/2023)
Ngày Giờ Địa điểm Nội dung cuộc họp Đơn vị chuẩn bị
Thứ 2
17/07/2023
09g00 F.102 Bảo vệ LATS cấp ĐVCM của NCS Mai Văn Thanh Tâm, ngành Hóa lý thuyết và hóa lý Phòng ĐT SĐH
09g00 I.12 Giải quyết khiếu nại của sinh viên Phòng Khảo thí & ĐBCL
14g30 I.11 Họp về công tác thu nợ học phí của sinh viên Phòng Khảo thí & ĐBCL
Thứ 3
18/07/2023
08g30 F.102 Họp Tổ công tác của Đảng ủy VP Đảng ủy
Thứ 4
19/07/2023
08g00 F.102 Bảo vệ LATS cấp CSĐT của NCS Nguyễn Hồng Bửu Long, ngành Khoa học máy tính Phòng ĐT SĐH
14g00 I.12 Họp HĐ nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM, CNĐT: TS. Trần Ngọc Diễm My Phòng KHCN + CNĐT

Thứ 5

20/07/2023

08g00 I .12 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Công nghệ sinh học Phòng ĐT SĐH
08g30 GĐ1 Lễ trao bằng tốt nghiệp cử nhân Khoa học đợt 1 năm 2023 Phòng CTSV
10g00 I.11 Họp Chi bộ QHĐN-TTTT thường kỳ Phòng QHĐN
Thứ 6
21/07/2023
14g00 F.102 Bảo vệ LATS cấp ĐVCM của NCS Cao Thị Mỹ Dung, ngành Quang học Phòng ĐT SĐH
14g00 VP Hiệu Trưởng Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên  

Thứ 7

22/07/2023

09g00 F.102 Bảo vệ LATS cấp CSĐT của NCS Nguyễn Trương Công Minh, ngành Hóa lý thuyết và hóa lý Phòng ĐT SĐH
14g00 I. 12 Bảo vệ luận văn thạc sĩ Ngành Toán Giải tích Phòng ĐT SĐH
CHỦ NHẬT
23/07/2023
08g30 GĐ1 Lễ trao bằng tốt nghiệp cử nhân Khoa học đợt 1 năm 2023 Phòng CTSV

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: