LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 17/09/2018 đến 21/09/2018)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 17/09/2018 đến 21/09/2018)

THỨ HAI NGÀY 17/09/2018

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

THỨ BA NGÀY 18/09/2018

08:30

Tiếp đoàn công ty Partners, Nhật Bản

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

13:00

Tiếp đoàn kiểm tra từ Đại sứ quán Ailen – VIBE 2018

Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa Toán – Tin học chuẩn bị)

13:00

Phỏng vấn chương trình liên kết đào tạo Thạc sĩ với Viện JVN

Địa điểm: Phòng I.11 & I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng KHCN chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 19/09/2018

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Tiếp đoàn Osaka University, Nhật Bản

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

08:00

Tiếp đoàn kiểm tra từ Đại sứ quán Ailen – VIBE 2018

Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa Toán – Tin học chuẩn bị)

15:00

Họp với bí thư chi bộ sinh viên

Địa điểm: Phòng I.11 (VP Đảng ủy chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 20/09/2018

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Võ Thị Ngọc Thủy ngành Quang học

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Tiếp sở KH&CN TPHCM

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

14:00

Họp triển khai chương trình liên kết đào tạo quốc tế

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 21/09/2018

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Phạm Hoài Phương ngành Vật lý chất rắn

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Ngô Võ Kế Thành ngành Quang

Địa điểm: Phòng F.203 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Tập huấn sử dụng hệ thống Website của Tạp chí cho xuất bản trực tuyến

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

09:00

Khoa Sinh tiếp ông Roger Armstrong, ĐH Victoria

Địa điểm: Phòng I.11 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

14:00

Tiếp công ty Internmore

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

14:30

Phòng Tổ chức Hành chính họp

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng TCHC chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: