LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 18/03/2019 đến 22/03/2019)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 18/03/2019 đến 22/03/2019)

THỨ HAI NGÀY 18/03/2019

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

14:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Võ Văn Âu ngành Toán giải tích

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 19/03/2019

08:00

Họp hội đồng thẩm định các dự án PTN cấp ĐHQG-HCM

Địa điểm: Phòng I.12 (Ban KH&CN chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 20/03/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

 

 

THỨ NĂM NGÀY 21/03/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

 

 

THỨ SÁU NGÀY 22/03/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

14:00

Trao đổi hợp tác giữa BM ST-SHTH với Viện Tài nguyên & Môi trường

Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

14:00

Họp công tác

Địa điểm: Phòng F.201 (Phòng CTSV chuẩn bị)

 

CHỦ NHẬT NGÀY 23/03/2019

06:00

Hội đồng thi “Tìm kiếm tài năng Toán học trẻ năm 2019”

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa Toán – Tin học chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: