LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 22/04/2019 đến 26/04/2019)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 22/04/2019 đến 26/04/2019)

THỨ HAI NGÀY 22/04/2019

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Hội thảo quốc tế về tiến hóa vỏ lục địa và khoáng sản liên quan

Địa điểm: Phòng I.23 (Khoa Địa chất chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 23/04/2019

08:30

Tiếp trường ĐH Sungkyunkwan, Hàn Quốc

Địa điểm: F.102 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

09:00

Báo cáo CĐTS của NCS ngành Di truyền

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Gặp mặt sinh viên Lào

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng CTSV chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 24/04/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Về công tác đào tạo ĐH & SĐH

Địa điểm: F.102 (Phòng Đào tạo chuẩn bị)

14:30

Họp hội đồng đánh giá giữa kỳ đề tài cấp ĐHQG-HCM

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

15:00

Đảng ủy họp triển khai CT05 + KTGS

Địa điểm: F.102 (VP Đảng ủy chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 25/04/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Lê Thị Cẩm Tú ngành VLLT và VL Toán

Địa điểm: F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 26/04/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: