LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 22/10/2018 đến 27/10/2018)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 22/10/2018 đến 27/10/2018)

THỨ HAI NGÀY 22/10/2018

 

Hiệu trưởng đi công tác

 

THỨ BA NGÀY 23/10/2018

08:00

Phỏng vấn xét tuyển NCS ngành CNSH

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:30

Phỏng vấn xét tuyển NCS ngành Khoa học Máy tính

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 24/10/2018

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

13:30

Tọa đàm giữa Khoa CNTT và doanh nghiệp

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa CNTT chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 25/10/2018

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Trao bằng Lễ tốt nghiệp bậc Đại học đợt 1 năm học 2018 – 2019

Địa điểm: Giảng đường 1 (Phòng CTSV chuẩn bị)

12:00

Họp khảo sát sơ bộ chương trình cử nhân CNSH

Địa điểm: Phòng F.102 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

14:00

Phỏng vấn xét tuyển NCS ngành SLĐV

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng QTTB chuẩn bị)

14:30

BCH quân sự Trường họp kiểm tra

Địa điểm: Phòng I.11 (VP Đảng ủy chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 26/10/2018

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng KHCN chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ luận án TS cấp CSĐT của NCS Lê Nguyễn Hoài Nam ngành Hệ thống thông tin

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Sinh thái

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành ICT và QCF

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:00

Tiếp đoàn Trường NCU, Đài Loan

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

 

THỨ BẢY NGÀY 27/10/2018

08:00

Bảo vệ luận án TS cấp CSĐT của NCS Nguyễn Quốc Hùng ngành Vật lý nguyên tử và Hạt nhân

Địa điểm: Phòng I.32 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:30

Họp thống nhất thực hiện chương trình ASEAN SSC Thailand

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

 

CHỦ NHẬT NGÀY 28/10/2018

09:00

Thầy Đạt họp

Địa điểm: Phòng I.11

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: