LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 24/02/2020 đến 28/02/2020)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 24/02/2020 đến 28/02/2020)

THỨ HAI NGÀY 24/02/2020

08:00

Họp Đảng ủy

Địa điểm: Phòng F.102 (VP Đảng ủy chuẩn bị)

10:00

Họp UBKT Đảng ủy ĐHQG

Địa điểm: Phòng I.11 (VP Đảng ủy chuẩn bị)

14:00

Họp Triển khai kế hoạch giảng dạy HK2/2019-2020

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng TCHC chuẩn bị)

                               

THỨ BA NGÀY 25/02/2020

15:00

Họp chi bộ

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng TCHC chuẩn bị)

16:00

Họp kiểm tra nhiệm vụ đề tài

Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 26/02/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Lê Trọng Ngọc ngành Khoa học Máy tính

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 27/02/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

THỨ SÁU NGÀY 28/02/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: