LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 24/05/2021 đến 28/05/2021)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 24/05/2021 đến 28/05/2021)

THỨ HAI NGÀY 24/05/2021

 

 

                  

THỨ BA NGÀY 25/05/2021

 

 

                  

THỨ TƯ NGÀY 26/05/2021

13:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Di truyền

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 27/05/2021

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Hóa hữu cơ

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 28/05/2021

14:00

Phó Hiệu trưởng phụ trách tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: