LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 26/12/2022 đến 31/12/2022)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 26/12/2022 đến 31/12/2022)

THỨ HAI NGÀY 26/12/2022

09:30

Họp hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT năm 2023

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng TCHC chuẩn bị)

13:30

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG loại C (ThS. Tôn Nữ Quỳnh Trang)

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng KHCN chuẩn bị)

08:30

Họp triển khai đánh giá ASIIN

Địa điểm: Phòng F.111 (Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị)

13:00

Tiếp dự án PHER

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

14:00

Họp về  phương án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng QTTB chuẩn bị)

14:00

Họp Ban thường vụ Công đoàn

Địa điểm: VP Công đoàn (VP Công đoàn chuẩn bị)

15:00

Họp Ban chấp hành Công đoàn

Địa điểm: VP Công đoàn (VP Công đoàn chuẩn bị)

                  

THỨ BA NGÀY 27/12/2022

14:00

Bảo vệ LATS cấp ĐVCM của NCS Nguyễn Thị Ngọc Lan, ngành Hóa hữu cơ

Địa điểm: Phòng F.102  (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 28/12/2022

09:00

Lễ trao nhận tài trợ từ Agribank cho CB-SV

Địa điểm: Phòng F.102  (Phòng CTSV chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 29/12/2022

09:00

Bảo vệ LATS cấp CSĐT của NCS Phan Long Hồ, ngành VLNT&HN

Địa điểm: Phòng F.102  (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 30/12/2022

13:30

Hội nghị CBVC năm 2022

Địa điểm: Hội trường I (Phòng TCHC chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ LATS cấp ĐVCM của NCS Vũ Hoàng Nam, ngành KHVL

Địa điểm: Phòng F.102  (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

THỨ BẢY NGÀY 31/12/2022

08:30

Bảo vệ LATS cấp ĐVCM của NCS Tạ Thị Kiều Hạnh, ngành KHVL

Địa điểm: Phòng F.205A  (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ LATS cấp ĐVCM của NCS Trần Quang Nguyên, ngành VLCR

Địa điểm: Phòng I.12  (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Bảo vệ LATS (lần 2) cấp ĐVCM của NCS Nguyễn Trương Công Minh, ngành Hóa lý thuyết

Địa điểm: Phòng F.102  (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

 

Lịch Bảo vệ luận văn Thạc sĩ (đính kèm)

NGÀNH

GIỜ BẢO VỆ

NGÀY BẢO VỆ

PHÒNG

Khoa học máy tính

7 giờ 30

26/12

F205B

Khoa học máy tính

8 giờ 00

26/12

I 32

Công nghệ sinh học

8 giờ 00

26/12

I 11

Sinh lý động vật

8 giờ 00

26/12

F 205A

Hóa hữu cơ

9 giờ 00

26/12

I 59A

Vi sinh

9 giờ 30

26/12

Thư viện

 

 

 

 

Công nghệ sinh học

13 giờ 00

26/12

F 205A

Công nghệ sinh học

13 giờ 30

26/12

Thư viện

 

 

 

 

Công nghệ sinh học

8 giờ 00

27/12

Thư viện

Khoa học vật liệu

9 giờ 00

27/12

I 11

Hóa sinh học

9 giờ 00

27/12

I 12

 

 

 

 

Hệ thống thông tin

13 giờ 00

27/12

C31

Vi sinh

13 giờ 00

27/12

Thư viện

Công nghệ sinh học

15 giờ 00

27/12

I 12

Vi sinh

15 giờ 00

27/12

Thư viện

 

 

 

 

Sinh thái

7 giờ 30

28/12

I 12

Hóa vô cơ

8 giờ 00

28/12

I 78

Công nghệ sinh học

8 giờ 00

28/12

I 11

Hóa lý

9 giờ 00

28/12

I 69A

 

 

 

 

Hệ thống thông tin

13 giờ 00

28/12

F102

Công nghệ sinh học

13 giờ 00

28/12

I 11

Sinh thái

13 giờ 00

28/12

I 12

Công nghệ sinh học

14 giờ 00

28/12

I 24

Vi sinh

15 giờ 00

28/12

Thư viện

 

 

 

 

Khoa học vật liệu

9 giờ 00

29/12

I 12

Vi sinh

9 giờ 00

29/12

Thư viện

 

 

 

 

Hóa hữu cơ

13 giờ 30

29/12

Bộ môn Hóa hữu cơ

Khoa học máy tính

14 giờ 00

29/12

F102

Đại số

14 giờ 00

29/12

I 12

Xác suất

14 giờ 00

29/12

C43B

 

 

 

 

Giáo dục toán

7 giờ 00

30/12

F 102

Quang học

8 giờ 00

30/12

Bộ môn VL ứng dụng

Địa chất

9 giờ 00

30/12

C 05

Hóa sinh học

9 giờ 00

30/12

Thư viện

Hóa phân tích

9 giờ 30

30/12

I 48

 

 

 

 

Hóa hữu cơ

13 giờ 00

30/12

I 11

Quang học

13 giờ 00

30/12

Bộ môn VL ứng dụng

Giáo dục toán

14 giờ 00

30/12

F 203

Toán ứng dụng

14 giờ 00

30/12

I 12

 

 

 

 

Giáo dục toán

7 giờ 00

31/12

F 102

Vật lý hạt nhân

7 giờ 00

31/12

Bộ môn VLHN

Điện tử Viễn thông

7 giờ 30

31/12

I 12

Toán ứng dụng

9 giờ 00

31/12

I 11

Hóa hữu cơ

9 giờ 00

31/12

I 59A

 

 

 

 

Điện tử Viễn thông

13 giờ 00

31/12

I 12

Vật lý hạt nhân

13 giờ 00

31/12

Bộ môn VLHN

Vật lý kỹ thuật (GHVL)

13 giờ 00

31/12

Bộ môn VLHN

Công nghệ sinh học

14 giờ 00

31/12

I 11