LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 27/04/2020 đến 01/05/2020)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 27/04/2020 đến 01/05/2020)

THỨ HAI NGÀY 27/04/2020

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài (TS. Huỳnh Lê Thanh Nguyên)

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

                               

THỨ BA NGÀY 28/04/2020

08:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Lê Thị Thùy Dương ngành Sinh thái

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

                       

THỨ TƯ NGÀY 29/04/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 13:30

Đại hội Công tác sinh viên

Địa điểm:            (Phòng CTSV chuẩn bị)

 14:00

Họp triển khai công tác đón sinh viên đi học lại từ tháng 5

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng TCHC chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 30/04/2020

 

Nghỉ Lễ theo quy định

 

THỨ SÁU NGÀY 01/05/2020

 

Nghỉ Lễ theo quy định

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: