LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 30/09/2019 đến 05/10/2019)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 30/09/2019 đến 05/10/2019)

THỨ HAI NGÀY 30/09/2019

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Lê Văn Út ngành Sinh lý học thực vật

Địa điểm: F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

                               

THỨ BA NGÀY 01/10/2019

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành CNSH

Địa điểm: Phòng I.24 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Quang học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:30

Ký MoU với công ty DAC, Đài Loan

Địa điểm: F.102 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 02/10/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Di truyền

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 14:00

Thành Đoàn kiểm tra Đoàn Trường

Địa điểm: F.102 (VP Đoàn chuẩn bị)

 14:00

Họp với Trung tâm Địa chất

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng TCHC chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 03/10/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng KHCN chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Hải dương học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 10:30

Họp triển khai kế hoạch tăng cường hoạt động tương tác với đồng cấp học thuật & nhà tuyển dụng

Địa điểm: F.102 (Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị)

 14:00

Họp triển khai chương trình BS – MS

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo, Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 04/10/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00 

Tiếp GS. Hàn Quốc

Địa điểm: F.102 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

09:30

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

14:00

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Trường

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

 

THỨ BẢY NGÀY 05/10/2019

08:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Nguyễn Thành Phương ngành Quang học

Địa điểm: F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Lưu Hồng Phong ngành Toán giải tích

Địa điểm: I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: