LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 31/10/2022 đến 06/11/2022)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 31/10/2022 đến 06/11/2022)

THỨ HAI NGÀY 31/10/2022

08:00

Họp tiểu ban chấm chuyên đề tiến sĩ cho NCS ngành CNSH

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Trung tâm Ngoại ngữ tiếp Hội đồng Anh

Địa điểm: Phòng I.11 (TTNN chuẩn bị)

                  

THỨ BA NGÀY 01/11/2022

09:00

Ban giám hiệu họp

Địa điểm: Phòng I.11

10:00

Buổi làm việc với học viện PACE chuẩn bị các chương trình kỹ năng sinh viên

Địa điểm: Phòng I.12  (Phòng CTSV chuẩn bị)

                  

THỨ TƯ NGÀY 02/11/2022

 

 

 

THỨ NĂM NGÀY 03/11/2022

13:30

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tháng 10/2022

Địa điểm: Phòng F.102  (VP Đảng ủy chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 04/11/2022

09:00

Hiệu trưởng làm việc với Ban dự án

Địa điểm: Phòng I.11

09:00

Họp thầu

Địa điểm: Phòng I.12  (Phòng QTTB chuẩn bị)

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

15:00

Tiếp đoàn BHXH Quận 5

Địa điểm: Phòng I.12  (Phòng CTSV chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

Thứ bảy ngày 05/11/2022 và Chủ nhật ngày 06/11/2022

  • Tuyển sinh Sau đại học
  • Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

Chủ nhật ngày 06/11/2022

ĐHQG họp (cả ngày)

Địa điểm: Phòng I.11