Lịch tập huấn Phương pháp học tập chủ động CDIO cho Tân sinh viên

Lịch tập huấn Phương pháp học tập chủ động CDIO cho Tân sinh viên
LỊCH TẬP HUẤN CHO TÂN SINH VIÊN K2021 – BẬC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY 
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ (Sáng: Từ 8g00 – 11g00; Chiều: Từ 13g00 – 16g00)
PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP CHỦ ĐỘNG – CDIO
Hình thức: trực tuyến
STT Ngành học Từ MSSV- Đến MSSV Số SV Số lớp Thời gian tập huấn
CN – Ngày 31/10/2021 CN – Ngày 07/11/2021 CN – Ngày 14/11/2021 CN – Ngày 21/11/2021
1 Sinh học (1) 21150012 -> 21150250 113 2 X      
2 Sinh học (2) 21150251 -> HẾT 113 X      
3 Công nghệ Sinh học (1) 21180006 -> 21180273 105 2 X      
4 Công nghệ Sinh học (2) 21180274-> HẾT 104 X      
5 Hoá học (1) 21140010 -> 21140330 115 2   X    
6 Hoá học (2) 21140331-> HẾT 114   X    
7 Khoa học Vật liệu tất cả SV 116 1   X    
8 Công nghệ Vật liệu tất cả SV 94 1   X    
9 Địa chất học tất cả SV 21
10 Kỹ thuật địa chất tất cả SV 9
11 Khoa học Môi trường tất cả SV 105 1     X  
12 Công nghệ Kỹ thuật Môi trường  tất cả SV 90 1     X
13 Toán học (1) 21110003 -> 21110282 120 1     X  
14 Toán học (2) 21110283 -> 21110414 120 1     X  
15 Toán học (3) 21110415 -> HẾT 40 1     X  
16 Khoa học dữ liệu tất cả SV 79      
17 Vật lý học (1) 21130001 -> 21130199 110 1       X
18 Vật lý học (2) 21130200 -> HẾT 109         X
19 Kỹ thuật điện tử – viễn thông (1) 21200006 -> 21200274 95 2       X
20 Kỹ thuật điện tử – viễn thông (2) 21200275 -> HẾT 93       X
21 Hải dương học tất cả SV 25 1       X
22 Kỹ thuật hạt nhân tất cả SV 35      
23 Vật lý y khoa tất cả SV 56

       

* Lưu ý: 
1. Sinh viên dự đầy đủ tập huấn và thực hiện khảo sát sẽ được cộng điểm rèn luyện. 
2. Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin chương trình đại trà: sinh viên đã tập huấn theo kế hoạch của Khoa CNTT.
3. Phòng Zoom sẽ được giảng viên thông báo cho sinh viên.
4. Ngày 28/10/2021 sinh viên xem danh sách tập huấn trên trang web của Trường (mục Tân sinh viên).
               
        TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO