Lược sử hình thành và phát triển Hội Cựu chiến binh Việt Nam – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Lược sử hình thành và phát triển  Hội Cựu chiến binh Việt Nam – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Lược sử hình thành và phát triển

Hội Cựu chiến binh Việt Nam – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

 

Tiền thân là Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh thành lập năm 1990, quy tụ các cán bộ chiến sĩ đã từng tham gia kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ cứu nước, và tham gia chiến trường bảo vệ biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, hoàn thành nhiệm vụ trở về Trường học tập và công tác, bao gồm hơn 100 Hội viên.

Anh hùng Lao động, PGS.TS Lý Hòa, Hiệu trưởng Trường Đại học Tổng hợp TP.HCM là một trong những Hội viên Cựu chiến binh đầu tiên của Trường.

 

Anh hùng Lao động, PGS.TS. Lý Hòa

(CCB tham gia quân đội từ thời kháng chiến chống Pháp)

 

Sau năm 1995, Trường Đại học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh chia tách thành các trường: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Khoa Kinh tế-Luật (tiền thân của Trường Đại học Kinh tế-Luật hiện nay) trực thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM, và một bộ phận cán bộ tham gia thành lập các đơn vị mới: Trường Đại học Công nghệ thông tin, Trường Đại học Quốc tế của Đại học Quốc gia TP.HCM, trong đó có các Hội viên CCB Trường Đại học Tổng hợp cũ.

=====

Năm 1996, Hội Cựu chiến binh Việt Nam Trường Đại học Khoa học Tự nhiên được thành lập trên cơ sở chia tách từ Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Tổng hợp TP.HCM, với 25 Hội viên.

Đồng chí Giáo sư TSKH Phan Quốc Khánh giữ cương vị Chủ tịch Hội CCB VN Trường Đại học Khoa học tự nhiên các nhiệm kỳ I, II, III từ năm 1996 đến năm 2006.

 

 

GS.TSKH Phan Quốc Khánh

 

Đồng chí TS Trần Công Lý, Chủ tịch Hội CCB VN Trường Đại học Khoa học tự nhiên nhiệm kỳ IV (2007-2012).

 

 

TS. Trần Công Lý

 

Đồng chí ThS Nhữ Đình Ngoạn, Chủ tịch Hội CCB VN Trường Đại học Khoa học Tự nhiên nhiệm kỳ V (2012-2017), và ngày 23/6/2017 được tín nhiệm bầu lại cương vị Chủ tịch Hội nhiệm kỳ VI (2017-2022).

 

 

ThS. Nhữ Đình Ngoạn

 

Hiện nay, Hội CCB VN Trường Đại học Khoa học tự nhiên có 18 Hội viên chính thức (3 Phó Giáo sư Tiến sĩ, 2 Tiến sĩ, 3 Thạc sĩ), 1 Hội viên danh dự (PGS.TS Lý Hòa) và 4 Cựu quân nhân cùng tham gia sinh hoạt.