Mở lớp anh văn đầu ra chương trình 2 kỹ năng Nói – Viết dành cho học viên sau đại học

Mở lớp anh văn đầu ra chương trình 2 kỹ năng Nói – Viết dành cho học viên sau đại học

   ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 4 -SĐH

Thành phố. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2018

                                                           

THÔNG BÁO MỞ LỚP ANH VĂN ĐẦU RA

Chương trình 2 kỹ năng Nói – Viết, dành cho học viên sau đại học

 

Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên thông báo mở lớp Anh văn đầu ra 2 kỹ năng Nói – Viết tương đương trình độ B1 dành cho học viên sau đại học trường ĐH Khoa học Tự nhiên các khóa từ năm 2013 đến khóa năm 2017 như sau:

 1. Điều kiện tham dự lớp:

a/ Khóa năm 2013: Học viên CH đã có chứng chỉ TOEIC (L-R) tối thiểu 401.

b/ Khóa năm 2014, 2015:

 • Cao học: Học viên đã có chứng chỉ TOEIC (L-R) tối thiểu 401 điểm.
 • Nghiên cứu sinh: NCS đã có chứng chỉ TOEIC (L-R) tối thiểu 551 điểm.
 • Học viên, NCS chưa có chứng chỉ TOEIC (L-R) vẫn được tham dự khóa học nhưng phải bổ sung chứng chỉ TOEIC (L-R) đạt chuẩn trước khi tốt nghiệp.

c/ Khóa năm 2016, 2017:

 • Cao học: Học viên đã có chứng chỉ TOEIC (L-R) tối thiểu 450 điểm hoặc TOEFL ITP tối thiểu 450
 • Nghiên cứu sinh: NCS đã có chứng chỉ TOEIC (L-R) tối thiểu 600 điểm hoặc TOEFL ITP 500
 • Học viên, NCS chưa có chứng chỉ TOEIC (L-R) vẫn được tham dự khóa học nhưng phải bổ sung chứng chỉ TOEIC (L-R) đạt chuẩn trước khi tốt nghiệp.

Lưu ý: chứng chỉ TOEIC (L-R), TOEFL ITP phải còn thời hạn 2 năm tính từ ngày thi chứng chỉ đến ngày nộp chứng chỉ cho phòng ĐT SĐH xét miễn đầu ra.  

 1. Đăng ký ghi danh và đóng học phí:

Đăng ký ghi danh và đóng học phí từ ngày thông báo đến ngày 19/1/2018, tại phòng ĐT Sau đại học .., trường ĐH Khoa học Tự nhiên.

 • Học phí: 1.710.000đ/ HV
 1. Lịch học:

a/ Ngày khai giảng: 18g00, ngày 29/01/2018, phòng B.11A

b/ Thời lượng môn học: 64 tiết

c/ Thời gian học:

Từ ngày 29/01/2018 – 20/04/2018 (nghỉ tết Nguyên Đán: từ 12/02/2018 – 23/02/2018)

d/ Ngày học trong tuần: tối thứ 2 và tối thứ 6 (18g00 – 20h30) tại phòng B.11A

 1. THI CUỐI KHÓA 2 KỸ NĂNG

          Sau khi kết thúc khóa học Nhà trường phối hợp với IIG để tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ Anh văn 2 kỹ năng Nói – Viết cho học viên, dự kiến vào đầu tháng 5/2018. Kế hoạch thi chi tiết sẽ thông báo sau.

         

         

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 (đã ký)

 Lê Đức Phúc