Nhận thẻ học viên cao học, Nghiên cứu sinh khóa 2017 đợt 2

Nhận thẻ học viên cao học, Nghiên cứu sinh khóa 2017 đợt 2

THÔNG BÁO

 

HỌC VIÊN CAO HỌC VÀ NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2017 ĐỢT 2 ĐẾN PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC NHẬN THẺ HỌC VIÊN

1. NCS cá nhân nhận trực tiếp tại phòng Đào tạo Sau đại học

2. Học viên cao học có tên dưới đây đến phòng Đào tạo Sau đại học nhận thẻ cho lớp của mình:

 

STT NGÀNH HỌC NGƯỜI ĐẠI DIỆN NHẬN THẺ
1 Khoa học máy tính Lâm Quang Tường
2 Hệ thống thông tin Nguyễn Nhật Thành
3 Toán giải tích Trần Trịnh Mạnh Dũng
4 Đại số và lý thuyết số Trần Thị Thùy Trang
5 Lý thuyết xác suất và thống kê toán học Nguyễn Phát Đạt
6 Toán ứng dụng Huỳnh Thị Phượng Nga
7 Vật lý lý thuyết Trần Ngọc Liên Hương
8 Quang học Trần Văn Chuyền
9 Vật lý điện tử – hướng Vật lý điện tử Đặng Triệu Triệu
10 Vật lý hạt nhân nguyên tử và năng lượng cao đã nhận
11 Vật lý địa cầu Đặng Hoàng Duy
12 Hải dương
13 Khí tượng
14 Kỹ thuật điện tử – hướng ĐT VT MT Nguyễn Văn Cầm
15 Kỹ thuật điện tử – hướng Vi điện tử
16 Hóa hữu cơ Đàon Vương Trung
17 Hóa phân tích Nguyễn Phúc Thịnh
18 Hóa vô cơ Nguyễn Thế Luân
19 Hóa lý thuyết và hóa lý Trần Nguyệt Thanh
20 Hóa sinh Nguyễn Thị Thùy Trinh
21 Sinh lý động vật Huỳnh Trọng Kha
22 Vi sinh Nguyễn Văn Đô
23 Sinh thái Trần Lê Quang Hạ
24 Di truyền Võ Thị Hoàng Anh
25 Công nghệ sinh học Lê Việt Hoàng
26 Địa chất Trần Quốc Đạt
27 Khoa học môi trường Trần Quang Trà
28 Quản lý môi trường Phạm Trần Kiên
29 Khoa học vật liệu Nguyễn Vĩnh Sơn Tùng