QUYẾT ĐỊNH 34/2020/QĐ-TTG VỀ DANH MỤC NGHỀ NGHIỆP VIỆT NAM DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH

QUYẾT ĐỊNH 34/2020/QĐ-TTG VỀ DANH MỤC NGHỀ NGHIỆP VIỆT NAM DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH

Nghề lãnh đạo, quản lý không phân theo trình độ

Thủ tướng ban hành Quyết định 34/2020/QĐ-TTg ngày 26/11/2020 về Danh mục nghề nghiệp Việt Nam.

 

Theo đó, lãnh đạo, quản lý là tên gọi chung về nghề nghiệp của những người có chức vụ; có quyền quản lý, chỉ huy, điều hành từ trung ương đến cơ sở.

– Lãnh đạo, quản lý được phân theo các lĩnh vực: Đảng Cộng sản Việt Nam; Quốc hội và Văn phòng Chủ tịch nước; các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp từ trung ương đến cơ sở, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức nghiệp chủ, nhân đạo và vì quyền lợi đặc thù khác, các cơ quan tập đoàn, tổng công ty và tương đương.

– Do nghề lãnh đạo, quản lý có đặc thù riêng, nên thông lệ quốc tế và danh mục nghề nghiệp ở nước ta không phân nghề lãnh đạo, quản lý theo trình độ.

– Nghề lãnh đạo, quản lý được phân theo lĩnh vực hoạt động, trong mỗi lĩnh vực đều phân theo cấp quản lý.

Quản lý ở các lĩnh vực sản xuất ra sản phẩm vật chất và dịch vụ thì căn cứ vào mức độ phức tạp của sự phối hợp công tác và tính chất chuyên môn hóa để phân loại tới cấp 4.

Quyết định 34/2020/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 15/01/2021.

Nguồn:thuvienphapluat.vn