Thẻ: Phổ biến Giáo dục Pháp luật

QUYẾT ĐỊNH 34/2020/QĐ-TTG VỀ DANH MỤC NGHỀ NGHIỆP VIỆT NAM DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
Bài viết

QUYẾT ĐỊNH 34/2020/QĐ-TTG VỀ DANH MỤC NGHỀ NGHIỆP VIỆT NAM DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH

Nghề lãnh đạo, quản lý không phân theo trình độ Thủ tướng ban hành Quyết định 34/2020/QĐ-TTg ngày 26/11/2020 về Danh mục nghề nghiệp Việt Nam.   Theo đó, lãnh đạo, quản lý là tên gọi chung về nghề nghiệp của những người có chức vụ; có quyền quản lý, chỉ huy, điều hành từ...

Luật Giáo dục năm 2019 và những điểm mới cơ bản của Luật
Bài viết

Luật Giáo dục năm 2019 và những điểm mới cơ bản của Luật

Những điểm mới cơ bản của Luật Giáo dục năm 2019 bao gồm: -Thứ nhất, làm rõ tính liên thông, phân luồng, hướng nghiệp trong giáo dục. -Thứ hai, luật hóa chủ trương đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết số 88/2014/QH13. -Thứ...

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ ngày 01/9/2019
Bài viết

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ ngày 01/9/2019

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ ngày 01/9/2019 Trong tháng 9/2019, nhiều chính sách mới có hiệu lực, tiêu biểu như: Quán karaoke chỉ được mở cửa đến 0 giờ sáng; Điều kiện chuyển đổi từ đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm… THƯƠNG MẠI Quán karaoke chỉ được mở cửa đến...

TUYÊN TRUYỀN VỀ CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI
Bài viết

TUYÊN TRUYỀN VỀ CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI

Kính gửi: Quý Thầy/Cô Nhằm mục địch triển khai Công văn số 549/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 18/02/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 18/02/2019 về việc thông tin, tuyên truyền về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, góp phần tuyên truyền, phổ biến về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội đến...

Một số điểm mới của Luật giáo dục đại học 2012 được sửa đổi, bổ sung năm 2018
Bài viết

Một số điểm mới của Luật giáo dục đại học 2012 được sửa đổi, bổ sung năm 2018

Kính gửi: Quý Thầy, Cô và các Bạn sinh viên. Nhằm mục đích: – Triển khai Kế hoạch số 115/KH-BGDĐT ngày 12/02/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và Kế hoạch số 116/KH-BGDĐT ngày 12/02/2019...