Thẻ: KTX

Thông báo về việc đăng ký nội trú tại KTX Trường
Bài viết

Thông báo về việc đăng ký nội trú tại KTX Trường

  THÔNG BÁO Về việc đăng ký nội trú tại KTX Trường Học kỳ 2, năm học 2023 – 2024 ________________________   Nhà trường thông báo đến tất cả người học có nhu cầu nội trú tại KTX Trường thời gian nhận đăng ký và hồ sơ cần chuẩn bị như sau: Thời gian và địa...