Thông báo về việc đăng ký nội trú tại KTX Trường

Thông báo về việc đăng ký nội trú tại KTX Trường

 

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký nội trú tại KTX Trường

Học kỳ 2, năm học 2023 – 2024

________________________

 

Nhà trường thông báo đến tất cả người học có nhu cầu nội trú tại KTX Trường thời gian nhận đăng ký và hồ sơ cần chuẩn bị như sau:

  1. Thời gian và địa điểm nhận đăng ký:
  • Thời gian: từ ngày ra thông báo đến ngày 07/03/2024.
  • Địa điểm: Phòng Công tác Sinh viên cơ sở Nguyễn Văn Cừ.

  2. Hồ sơ cần chuẩn bị: sẽ nộp trực tiếp tại KTX

  • Thẻ sinh viên.
  • 03 bảng photo CMND/CCCD (đem bản chính để đối chiếu).
  • 02 tấm hình 3×4 (chụp không quá 3 tháng)
  • Lệ phí nội trú:
STT Loại phí Nội dung chi tiết Số tiền
1 Phí nội trú (không bao gồm chi phí điện, nước và gửi xe) Phòng giá 150.000đ/ tháng (Nhà trường sẽ căn cứ vào danh sách đã được xét miễn, giảm học phí tại trường trong học kỳ 1, năm học 2023 – 2024) 150.000đ x 5 tháng = 750.000 đồng
Phòng giá 200.000đ/ tháng 200.000đ x 5 tháng = 1.000.000 đồng
Phòng giá 700.000đ/ tháng 700.000đ x 5 tháng = 3.500.000 đồng
2 Thế chân tài sản Phòng giá 150.000 đ hoặc 200.000 đ/ tháng (đối với SV khóa 2021 trở về trước) 300.000 đồng
Phòng giá 700.000đ/ tháng (đối với SV khóa 2021 trở về trước) 700.000 đồng
Đối với sinh viên Khóa 2022, 2023 500.000 đồng
3 Phí hồ sơ Bao gồm: hợp đồng nội trú, hồ sơ khai báo nhân khẩu (theo quy định) và thẻ nội trú (thẻ từ) 50.000 đồng